KASUTUS- JA MÜÜGITINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kaupade ostmise-müümise tingimused (edaspidi „Eeskirjad“) määravad Ostja ja AS Vegetein (edaspidi tekstis „Müüja”) vahelised õigused ja kohustused, kaupade ostmise ja nende eest maksmise tingimused, kaupade kättetoimetamise ja tagastamise korra, poolte vastutuse ning muud kaupade ostmise-müümisega seotud sätted.

1.2. Ostja tõendab eeskirju kinnitades, et neist lähtudes on tal õigus osta kaupu vegetein.com veebipoes.

1.3. Vegetein.com veebipoest on õigus tellida kaupu:

1.3.1. teovõimelistel füüsilistel isikutel, st. täisealistel isikutel, kelle teovõimet pole kohtulikus korras piiratud;

1.3.2. alaealised isikud alates neljateistkümnest kuni kaheksateistkümne eluaastani vaid vanemate või hooldajate nõusolekul, välja arvatud juhud, kui nad käsutavad oma sissetulekut iseseisvalt;

1.3.3. juriidilistel isikutel;

1.3.4. kõigi eelpool nimetatud isikute volitatud esindajatel.

2. Ostu-müügilepingu sõlmimise moment, kauba ostmise protsess

2.1. Leping sõlmitakse Müüja ja Ostja vahel, kui Ostja on lisanud kauba veebilehe ostukorvi, esitanud kättetoimetamise aadressi, tutvunud käesolevate eeskirjadega ja kinnitab tellimuse, märkides linnukesega akna „Nõustun ostmise eeskirjadega“. Kinnitus kehtib kuni selle lepinguga määratud kohustuste täieliku täitmiseni.

2.2 Kauba ostmiseks tuleb valida veebilehel www.vegetein.com tootekategooriate menüüst sobiv valik. Tootelehele jõudmiseks tuleb klikkida sobiva toote pildil. Tootelehel on nupp “Lisa korvi”, peale mida lisatakse valitud toode virtuaalsesse ostukorvi. Ostukorvis on ostu vormistamiseks nupp “Kassasse ostu vormistama”, antud toiming viib Ostja tellimuse kinnitamiseks arvelduse andmete ja tarneinfo lisamise ehk “Kassa” veebilehele.  Kauba eest saab tasuda sobiva pangalingi või krediitkaardi abil. Maksmine toimub läbi Montonio makselahenduse.

2.3 Arveldamine toimub eurodes.

3. Ostja õigused

3.1 Ostjal on õigus tellida kaupu veebipoest, juhindudes Eeskirjade tingimustest ja Eesti Vabariigi seadusesätetest.

3.2. Kaupade vahetamine, tagastamine või puuduste kõrvaldamine toimub vastavalt Eesti Vabariigis  kehtivatest seadustest „Asjade tagastamise ja vahetamise eeskirjade kinnitamise asjus“.

4. Ostja kohustused

4.1. Ostja on kohustatud tasuma kaupade ja täiendavate teenuste (kättetoimetamine, sisse kandmine, jms.) hinna ja võtma kaubad vastu käesolevates eeskirjades määratud korras.

4.2. Kui Ostja tarneinfo lahtris esitatud andmed on muutunud, peab ta neid viivitamatult uuendama võttes ühendust klienditoega.

4.3. Ostja kohustub pidama kinni käesolevates eeskirjades ning Eesti Vabariigi seadustes sätestatud nõuetest.

4.4. Ostja nõustub käesolevaid Eeskirju kinnitades, et tema isikuandmeid korraldatakse Vegetein veebipoe kaupade ja teenuste müümise eesmärgil.

5. Müüja õigused

5.1. Kui Ostja püüab kahjustada veebipoe stabiilset toimimist ning kahjustab selle turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ilma ette hoiatamata piirata, peatada või lõpetada tema veebipoe kasutamise õigus.

5.2 Müüjal on õigus katkestada veebipoe tegevus ajutiselt või tähtajatult, ilma sellest ette teatamata.

6. Müüja kohustused

6.1. Kui Müüja ei saa tarnida Ostja tellitud kaupa, kohustub ta pakkuma Ostjale analoogse kauba. Ostja keeldumise korral tagastama Ostja makstud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul maksmisel kasutatud arvelduskontole. Sel juhul ei kanna Müüja vastutust kauba mittetarnimise eest.

6.2. Müüjal on õigus annulleerida Ostja tellimus sellest ette teatamata juhul kui:

6.2.1. Ostja ei maksa kauba eest 1 (ühe) tööpäeva jooksul

6.2.2. Ostja ei maksa kindlaksmääratud suurusega ettemaksu 1 (ühe) tööpäeva jooksul

6.3. Järelmaksuga makstes peab juhinduma panga poolt kehtestatud kauba järelmaksuga ostmise eeskirjadest.

7. Kaupade kvaliteedigarantii

7.1. Müüja ei vastuta selle eest, et veebipoes oleva kauba värv, kuju või muud parameetrid võivad mitte vastata kauba reaalsetele mõõtmetele, kujule või värvile Ostja arvutiekraani omaduste või seadete tõttu.

7.2. Juhul kui Müüja ei anna teatud kaubaliikidele esemete kvaliteedigarantiid, kehtib vastava seadusesättega kehtestatud garantii.

8. Kauba hind ja tasumise kord

8.1. Müüja jätab õiguse nõuda Ostjalt osalist või täielikku ettemaksu.

9. Kaupade kättetoimetamine

9.1. Müüja on kohustatud kauba Ostjale üle andma poolte vahel eelnevalt kokkulepitud ajal. Ostja nõustub, et erijuhtudel võib kauba tarnimine hilineda ettenägematutel Müüjast mittesõltuvatel asjaoludel. Sel juhul peab Müüja võtma Ostjaga viivitamatult ühendust ja leppima kokku kauba tarnimise tingimused.

9.2.Ostja peab kontrollima kauba vastuvõtmisel seisukorda, kogust, kvaliteeti ja komplektsuse.

9.3. Müüja vabastatakse kauba tarnimise tähtaja rikkumisel vastutusest kõigil juhtudel, kui kaubad pole Ostjale tarnitud või tarnitakse hilinemisega Ostja süül või Ostjast sõltuvatel asjaoludel.

9.4. Kaup tarnitakse tellijani DPD Eesti AS teenuste (kuller- või DPD pakiautomaadi teenus) vahendusel.

9.5. Keskmine tarneaeg kliendini on kuni 3 tööpäeva, maksimaalne tarneaeg 10 tööpäeva.

10. Kaupade tagastamine

10.1. Kaupade vahetamine, tagastamine või puuduste kõrvaldamine toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest. „Asjade tagastamise ja vahetamise eeskirjade kinnitamise asjus“.

10.2. Peale tellitud toodete tarnimist kliendini on kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

10.3. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud tooted olla rikutud ning nende seisukord peab olema säilinud täpselt nii nagu ostu-/müügihetkel.

10.4. Toodete tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus ei sõltu kliendist ehk tegemist on defektse tootega, transpordi käigus rikutud tootega või vale tootega.

10.5. Taganemisavaldus tuleb saata AS Vegetein e-posti aadressile: info@vegetein.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

10.6. Klient on kohustatud tooted tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul. Toodete tagastamise viis ja aadress peab olema eelnevalt müüjaga kokku lepitud.

10.7. AS Vegetein tagastab kliendile kliendi poolt eelnevalt tasutud summa tagastatava kauba kättesaamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest.

11. Vastutus

11.1. Ostja vastutab AS Vegetein  tellimuse vormil esitatud andmete õigsuse eest. Ostja võtab endale vastutuse tellimuse vormis esitatud ekslike või ebatäpsete andmete tagajärgede eest.

11.2. Ostja vastutab selle veebipoe kasutamisel sooritatud tegevuse eest.

12. Informatsiooni saatmine

12.1 Müüja saadab kõik teated Ostja poolt tellimuse vormis näidatud meiliaadressile.

12.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja näidatud suhtlemise vahenditega.

13. Lõppsätted

13.1. Käesolevad eeskirjad on koostatud Eesti Vabariigi seadusesätetest lähtudes.

13.2. Nendest eeskirjadest tulenevatele suhetele kohandatakse Eesti Vabariigi seadusi.

13.3. Kõik käesolevate reeglite täitmisega seotud lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.

13.4. Lähtudes seadusesätetes kehtestatud nõuetest jätab Müüja endale õiguse muuta, parandada või täiendada tingimusi mistahes ajal.

13.5. Veebipoe vegetein.com isikuandmete vastutav töötleja on AS Vegetein (registrikood 10743216) asukohaga Tehasenurga, Painküla küla, Jõgeva vald, 48422 ja e-kiri info@vegetein.com

AS Vegetein edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.