Tänu pikaajalisele teadus- ja arendustöödele Kanadas, USAs ja Eestis, oleme leidnud uue töötlemistehnoloogia, mis võimaldab tavapäraste tehnoloogiatega kiiremini ja energiasäästlikumalt kontsentreerida seemnetes sisalduvat valku.

Eelnevatel aastatel oleme katsetanud erinevate õlikultuuride, toorainete ja vormidega (õli, jahu, tekstureeritud valgud) ning saanud häid tulemusi. Otsime aktiivselt koostööpartnereid, kes tunnevad huvi meie toodangu põhjal valmistada uusi tooteid või tõsta olemasolevate toodete valgusisaldust.

2020 mais valmis piloottehas, tootmisvõimsusega 3000 kg valgukontsentraati päevas.

Vegeteini kaubamärk kuulub aktsiaseltsile Vegetein.

Järgnevatel aastatel on plaanis tõsta tootmisvõimsus kuni 5000kg-le ööpäevas ja seda on toetanud ka Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

 

 

2022 aasta Septembris toetas EASi ja KredExi ühendasutus Vegetein AS-i projekti „Tekstureeritud taimsete lihaasendustoodete väljatöötamine“.

 

Projekti eesmärk: Projekti tulemusena kavatseb Vegetein AS välja töötada tekstureeritud taimsed lihaasendustooted, mida toiduainete lõpp-tootjatel oleks võimalik kasutada toorainetena oma toodetes, näiteks taimsetes burgerikotlettides, vorstides, liha-pallides, snäkkides jne.

Projekti lühikirjeldus: Taimsetel lihaasendustoodetel on traditsiooniliste lihatoodetega sarnane kuju, struktuur, välimus, hammustustugevus, maitse jne. Hästi valmistatud taimset lihaasendustoodet ei ole tarbijal maitse ja välimuse järgi traditsioonilisest lihatootest võimalik eristada. Projekti käigus väljatöötatavad tooted on turul unikaalsed, kuna need põhinevad Vegetein AS-i poolt toodetavatel proteiinijahudel, mis on oma kvaliteedilt ja koostiselt ainulaadsed ning mida ei ole võimalik asendada teiste turul saadaolevate toodetega.

Projekti rakendusuuringute etapi viib Vegetein AS läbi koostöös teaduspartneritega, millele järgneb parimate tooteideede osas tööstuslike katse läbiviimine.

Toetusprogramm: EASi ja KredExi ühendasutuse Rakendusuuringute programm.

Toetuse summa: 740.311,20 EUR.